Heel wat mensen die een lening afsluiten kiezen er gedurende de looptijd van de kredietovereenkomst voor om hun lening vervroegd terug te betalen, zo ook met een autolening. Wat velen echter niet doen is rekening houden met de voorwaarden die hierover opgenomen werden in de kredietovereenkomst. Het is immers zo dat een kredietovereenkomst een vervroegde aflossing kan verwerpen of kan beboeten. Dit gebeurt omdat de bank op die manier een bepaalde rente en dus winst misloopt. Om dat verlies te compenseren kan men een bepaalde vergoeding “vragen” die in rekening wordt gebracht als een boete. Denk dus goed na alvorens een autolening vervroegd terug te betalen.

Het is natuurlijk ook zo dat niet voor iedere autolening geldt dat er geen mogelijkheid wordt geboden om deze vervroegd terug te betalen. Wanneer dat wel zo is kunt u een brief sturen naar de bank om te vragen wat de procedure precies is voor het uitvoeren van een vervroegde terugbetaling van een autolening. In dit geval zal de bank nagaan hoeveel er reeds werd afgelost en hoeveel er nog afgelost moet worden. Aan de hand daarvan zal veelal worden bepaald of er kosten in rekening worden gebracht en indien ja, hoeveel die kosten dan exact bedragen. Daarna kunt u uiteindelijk beslissen of het vervroegd terugbetalen van uw autolening al dan niet interessant is.