Een autolening simulator is een interessante mogelijkheid om te achterhalen welke voorwaarden er aan uw toekomstige autolening verbonden zijn, en vooral hoeveel de autolening in kwestie zal kosten. Een autolening simulator is daarnaast geheel gratis en ook nog eens vrijblijvend zodat u nooit verplicht bent om uw autolening af te sluiten bij de bank of financiële instelling waarbij u de autolening simulator heeft doorlopen. Een autolening simulator uitvoeren is zeer eenvoudig. U hoeft in principe alleen maar te beschikken over algemene informatie m.b.t. de auto die u wenst aan te kopen. U dient onder andere een antwoord te kunnen geven op de vraag hoeveel de auto waard is, maar ook hoeveel u daadwerkelijk voor de auto wenst te lenen. Veelal is het mogelijk om tot 110% van de aankoopwaarde van de auto te lenen.

Een autolening simulator is zoals eerder reeds aangehaald terug te vinden op de website van nagenoeg iedere bank of financiële instelling. Dit geeft u als mogelijke kredietnemer de mogelijkheid om niet alleen te berekenen hoeveel een autolening bij een bepaalde kredietverstrekker kost, maar ook om de kostprijs bij verschillende banken met elkaar te vergelijken. In ieder geval zou iedereen die een autolening wenst af te sluiten een autolening simulator moeten doorlopen, al was het maar om op de hoogte gesteld te worden van de voorwaarden die aan de lening verbonden zijn. Het doorlopen van een autolening simulator zal er in ieder geval voor zorgen dat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan achteraf, en dat is natuurlijk zeer belangrijk.