Groene autolening

We kunnen tegenwoordig geen krant meer openslaan of er wordt wel gesproken over groene en milieuvriendelijke maatregelen. Hoewel overheden flink aan het snoeien zijn in de (fiscale) voordelen die dergelijke maatregelen met zich meebrengen is ieder voordeel er ééntje die we kunnen benutten. Specifiek voor de groene autolening geldt dat de voordelen die verkregen worden aanzienlijk worden beperkt tegenover vroeger. U kunt nog steeds rekenen op een lagere rente en ook de algemene taksen op uw auto zullen lager liggen dan bijvoorbeeld bij een dure en zware sportwagen het geval is, maar verder werd er vooral in het fiscaal voordeel aanzienlijk gesnoeid.

Voorwaarden voor het verkrijgen

Het spreekt voor zich dat een groene auto lening niet zomaar aan iedereen wordt toegekend. Er wordt steeds beslist om een groen krediet toe te kennen aan de hand van de CO2-waarde van de auto. Wettelijk gezien geldt dat deze dient te beschikken over een categorie A, B of C om aanspraak te kunnen maken op de voordelen van deze lening. Wanneer u een groene financiering wenst af te sluiten zult u aan de bank dan ook altijd kenbaar moeten maken om welke auto het gaat. Aan de hand van de daadwerkelijke CO-waarde van de auto zal worden bepaald of en zo ja welke (fiscale) voordelen u kunt verwachten.

Fiscaal voordeel

Zoals eerder in dit artikel reeds aangehaald kenmerkt deze lening zich vooral door een zeker fiscaal voordeel. Het fiscaal voordeel is echter niet veralgemeend. Dit wil zeggen dat u voor een auto met een zo laag mogelijke CO2-waarde meer fiscale voordelen kunt ontvangen dan een auto met een CO2-waarde die hoger ligt. Optimaal gezien bedraagt het maximaal fiscaal voordeel dat u kunt verkrijgen 15 procent. Het spreekt voor zich dat dit voor veel mensen een interessante mogelijkheid is om goedkoop een toch wel zeer degelijke auto aan te kopen. Bent u van plan om een “groene auto” te kopen, bekijk dan wel eerst vooral welke fiscale voordelen u precies kunt verwachten.